ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CHÍNH TRỊ XÃ HỘI ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Hội LHTN phường Phương Liên "Vũ điệu xanh - Đẩy nhanh Covid"
Ngày đăng 28/10/2021 | 15:45  | Lượt xem: 160

Hội LHTN phường Phương Liên "Vũ điệu xanh - Đẩy nhanh Covid" . Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2021)