TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA PHƯỜNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA PHƯỜNG

BCĐ 197 phường Phương Liên đã tổ chức ra quân tuyên truyền xử lý chợ cóc, chợ tạm trong công tác phòng, chống dịch
Ngày đăng 14/05/2021 | 18:20  | Lượt xem: 144

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội và Công văn 1408-UBND/KGVX ngày 11/5/2021 của UBND Thành phố về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu đảm bảo phòng chống dịch Covid 19, Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021 về việc tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 liên quan các khu công nghiệp, khu chế xuất, Cụm công nghiệp và tại cơ sở khám chữa bệnh.

04h00 sáng hàng ngày BCĐ 197 phường Phương Liên đã tổ chức ra quân, lập 05 chốt chặn tại các hướng vào chợ tạm Kim Hoa – Đê La Thành – Phố Chợ Khâm Thiên để kiên quyết cấm hàng rong vào chợ, giải toả chợ theo tinh thần chỉ đạo. Ngoài ra, UBND phường còn lập 01 Tổ tuần tra cơ động ra quân, rà soát, tuần tra địa bàn để ngăn chặn, xử lý vi phạm các trường hợp tiểu thương không được vào chợ sẽ tái lấn chiếm tại các khu vực ngõ ngách khác. Đồng thời, huy động 03 chốt phòng chống dịch Covid-19, 11 đội xung kích tại các khu dân cư và các Tổ tuyên truyền lưu động tiếp tục tuyên truyền và vận động người dân chấp hành quy định PCD và chỉ đạo của TP, BCD Quận./.