TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA PHƯỜNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA PHƯỜNG

KHI CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN TẬP TRUNG CHO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Ngày đăng 12/05/2021 | 14:18  | Lượt xem: 122

Các lực lượng và cả hệ thống chính tri đang tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Rất cần sự chung tay của cả cộng đồng để nhanh chóng khống chế được dịch bệnh! NHẤT ĐỊNH CHÚNG TA SẼ CHIẾN THẮNG COVID-19.