TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA PHƯỜNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA PHƯỜNG

Phương Liên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 10/06/2020 | 23:21  | Lượt xem: 203

Trong 2 ngày (8, 9/6), Đảng bộ phường Phương Liên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Quận ủy, đồng chí Đinh Thị Lan Hương –UVTV, Trưởng BTG Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận cùng các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo đại hội số 11 của Quận ủy.

Đồng chí Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Quận ủy tặng hoa Đại hội

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phương Liên đã nỗ lực quyết tâm cao, phấn đấu đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả thu ngân sách hằng năm phường đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch quận giao, thu ngân sách đạt từ 108-132% theo các chỉ tiêu được giao. Đáng chú ý, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao chất lượng. Hằng năm, việc giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được giải quyết kịp thời.

Đồng chí Đinh Nguyên Manh, Bí thư Đảng ủy Phương Liên báo cáo tại Đại hội

Trong 5 năm qua, Phường đã sửa chữa, làm nhà đoàn kết 8 căn, trợ cấp 453 lượt đối tượng tàn tật, ốm đau, khó khăn, trợ cấp Tết cho 1.199 lượt gia đình chính sách trên địa bàn. Khối Đại đoàn kết toàn dân MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường được giữ vững. Niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và hệ thống chính trị địa phương ngày càng được củng cố, vững chắc. Tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường được giảm dần qua hàng năm. Đến nay, phường Phương Liên là một trong 2 phường của quận Đống Đa không còn hộ nghèo. Đây là một sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phương Liên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Quận ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ phường Phương Liên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đảng bộ phường đã luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, từ phường đến cơ sở. Phó Bí thư Quận ủy nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Phường cần tiếp tục củng cố, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đồng bộ, hiệu quả và toàn diện trên các mặt công tác; quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo kế cận có đủ năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, Phường cần triển khai đồng bộ, hiệu quả, dự báo sát tình hình và chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện;đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, tạo nền tảng tinh thần xã hội vững chắc. Đặc biệt,đối với nhiệm vụ triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phải kịp thời, quyết liệt, phân công trách nhiệm theo phương châm “5 rõ” để thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu lần thứ XIII phường Phương Liên, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản phát triển phường giai đoạn 2020 - 2025. Đồng thời, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII; bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVIII. Đồng chí Đinh Nguyên Mạnh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường; đồng chí Nguyễn Thanh Lương và đồng chí Mai Thị Bích Thủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY