TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA PHƯỜNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA PHƯỜNG

Tổ công tác BCĐ 197 Phường Phương Liên duy trì xử lý vi phạm TTĐT trên địa bàn phường
Ngày đăng 30/05/2020 | 20:53  | Lượt xem: 1468

Tổ công tác BCĐ 197 Phường Phương Liên duy trì xử lý vi phạm TTĐT trên địa bàn phường

Duy trì xử lý vi phạm TTĐT trên địa bàn Phường Phương Liên

Tháo dỡ các băng rôn, biển quảng cáo sai quy định