TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ĐỐNG ĐA TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ĐỐNG ĐA

ĐOÀN THANH NIÊN QUẬN ĐỐNG ĐA TỔ CHỨC ĐOÀN XE TUYÊN TRUYỀN VỀ BẦU CỬ VÀ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Ngày đăng 21/05/2021 | 14:06  | Lượt xem: 111

Hướng đến chào mừng ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm và tính tiền phong xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Quận Đống Đa tổ chức Đoàn xe tuyên truyền về Bầu cử và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid-19.

Đoàn xe tuyên truyền được thiết kế với 2 hình thức: Đoàn xe cấp Quận tuyên truyền trên các tuyến phố chính, Đoàn xe của Đoàn Thanh niên các phường tuyên truyền các ngõ nhỏ, phố nhỏ, địa bàn dân cư trong phường. Các đoàn xe bắt đầu tuyên truyền từ ngày 15/5/2021 đến 23/5/2021, thu hút hơn 300 lượt ĐVTN tham gia. Các đoàn viên thanh niên của 21 phường cùng với loa di động, cờ hồng với các nội dung cổ động, đi học tuyến đường chính của quận, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để tạo khí thế sôi nổi trong mọi tầng lớp Nhân dân hướng về ngày bầu cử. Các Đoàn xe tuyên truyền lưu động đã vào từng ngõ nhỏ tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid –19, giúp người dân nâng cao nhận thức về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh cho người dân cũng như phổ biến, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tự phòng, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng.

Qua tuyên truyền lưu động, Đoàn thanh niên quận Đống Đa đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên, góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn Quận nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới, đồng thời, động viên các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, chủ động tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.Cùng với đó tạo hiệu ứng tích cực giúp đoàn viên, thanh niên và Nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ, tránh hoang mang hoặc chủ quan về dịch bệnh Covid-19.

QUẬN ĐOÀN ĐỐNG ĐA