KHU DÂN CƯ KHU DÂN CƯ

Tổ công tác BCĐ 197 Phường Phương Liên duy trì xử lý vi phạm TTĐT trên địa bàn phường
Ngày đăng 30/05/2020 | 20:53  | Lượt xem: 1466

Tổ công tác BCĐ 197 Phường Phương Liên duy trì xử lý vi phạm TTĐT trên địa bàn phường

Duy trì xử lý vi phạm TTĐT trên địa bàn Phường Phương Liên

Tháo dỡ các băng rôn, biển quảng cáo sai quy định